Wydawca treści Wydawca treści

Historia Pałacu w Porażynie

Pałac Eichenhorst czyli gniazdo dębów

Historia Obiektów Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Porażynie

 

XVIII w. – pierwszym budynkiem był tzw. „Biały Dworek”

1882r. – pałac tzw. „Villa Eichenhorst ( gniazdo dębów ) wraz z zabudowaniami       gospodarczymi zbudowany został dla właściciela dóbr opalenickich Franza Heinricha von Beyma przez dwóch architektów z Berlina – Hermana von der Hude i Juliusa Hennicke

Ok. 1900 w okresie międzywojennym  - pałac był modernizowany m.in. dobudowane zostały dwa skrzydła pałacu ( dzisiejsza sala lustrzana oraz szatnia ) i trafił w ręce generała Kazimierza Sosnkowskiego

1928r. – została zbudowana ośmioboczna kaplica  prawdopodobnie z okazji chrztu syna Generała z przeznaczeniem na mauzoleum rodziny Sosnkowskich

W okresie II wojny  - mieszkała w pałacu starosta grodziski , w tym czasie pałac został przebudowany ( m.in. zbudowano część pomieszczeń na piętrze kosztem obniżenia holu)

1945r. – powstał Leśny Ośrodek Szkoleniowy

1950r. – LOS  został przemianowany na Państwowy Ośrodek Szkoleniowy Przemysłu Leśnego. W Ośrodku od 1945r. kształcono najpierw leśniczych ( ok. 200 absolwentów )następnie innych pracowników biurowych i technicznych głównie dla potrzeb przemysłu drzewnego

1953r. – powstało Technikum Przemysłu Leśnego, które po roku zostało przeniesione do Sobieszowa

- założenie centralnego ogrzewania w obiektach

1954r. – ponownie powołano Państwowy Ośrodek Szkoleniowy Przemysłu Leśnego o podobnym profilu szkolenia

1957r. -  powołano Technikum Przemysłu Leśnego dla Zdemobilizowanych Oficerów Wojska Polskiego, w którym 62 absolwentów uzyskało w 1959r. świadectwa dojrzałości

1959r. – znowu rozpoczął działalność Państwowy Ośrodek Szkoleniowy Przemysłu Leśnego

1958r. - elektryfikacja obiektów  

1964r. – zakończył działalność Państwowy Ośrodek Szkoleniowy w którym przez 16 lat przeszkolono prawie 5600 osób.  Następnie powołano Zasadniczą Szkołę Leśną dla Pracujących, w której na rocznych kursach przeszkolono do roku 1969 ok. 300 gajowych

1968r. – przebudowa masztalarni na świetlicę ( dzisiejsza kawiarnia )

1969r. – powstała dwuletnia Państwowa Leśna Szkoła Techniczna na podbudowie liceum ogólnokształcącego, kształcąca techników leśników

1971r. – szkoła została przemianowana na Policealne Studium Leśne

1974r. – budowa nowego internatu ( obecnie część północna hotelu ) oraz magazynu i szatni do prowadzenia zajęć praktycznych ( obecnie sala wykładowa Ośrodka )

1976r. – od 1 września została wprowadzona w Policealnym Studium Leśnym specjalizacja: urządzanie lasu oraz dodatkowo utworzony został wydział zaoczny. Od roku 1969 do 1993 tytuł technika leśnego uzyskało ok. 1000 absolwentów

1977r. – Pałac, świetlica oraz park zostały wpisane do rejestru zabytków kultury

1980r. – zakończenie przebudowy tzw. „starego internatu” na fundamentach Białego Dworku  ( obecnie część południowa hotelu )

1993r. – od 1 września Policealne Studium Leśne przeniesione zostało do Goraja      ( woj. Pilskie) i połączone z Technikum Leśnym w Zespół Szkół Leśnych, natomiast obiekty zostały przejęte przez Nadleśnictwo Grodzisk i utworzony został Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Porażynie 

                   


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

I CHARYTATYWNY DUATHLON W OSW PORAŻYN ZA NAMI!

Premiera – bardzo udana!

Zgodnie z zapowiedzią, 31 sierpnia 2019 r. przy pięknej, słonecznej pogodzie (niektórzy twierdzili, że zbyt słonecznej), odbył się I Klonowy Charytatywny Cross Duathlon (KCCD). Organizatorzy przy wsparciu Nadleśnictwa Grodzisk i innych instytucji, wspaniale przygotowali polanę w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Porażyn, która stała się miejscem startu i mety biegowo-rowerowo-biegowych zmagać blisko 160 zawodników. Atmosfera była wspaniała, bo cel zawodów, czyli zebranie pieniędzy na rehabilitację Ady i Zuzi, dwóch dzielnych dziewczynek, dawał większą radość z udziału w tej trudnej rywalizacji.

Duathlon wymagał od zawodników nie tylko umiejętności biegania w trudnym, leśnym terenie, ale i jazdy na rowerze, która była tym trudniejsza, że drogi leśne z braku opadów, na niektórych odcinkach zamieniły się w „ruchome piaski”. Ostatecznie wszyscy dotarli do mety, gdzie ogłoszono wyniki zbiórki pieniędzy dla Ady i Zuzi oraz laureatów zawodów w kategoriach: kobiet, mężczyzn i sztafet.

Impreza tak się spodobała, że zaraz po jej zakończeniu, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk Wojciech Śliczner i Prezes Opalenickiego Klubu Biegacza zadeklarowali, że za rok na pewno odbędzie się II KCCD, na który już dzisiaj zapraszamy.

 

DARZ BÓR!

 

 

Tekst i zdjęcia: T. Kałek.


Wydawca treści Wydawca treści